CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2021

 

DATA: 10 d’abril de 2021

 

HORA: 11:45 h

 

LLOC: Plaça de la Mediterrània s/n

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.

2- Presentació del Recull d’activitats realitzades durant l’any 2020.

3- Presentació i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes de l’Associació.  

4- Proposta a l’Assemblea i aprovació si s’escau, del manteniment de la gratuïtat de la quota anual de soci per l’any 2021.

5- Actuacions previstes al barri durant aquesta anualitat i promogudes per l’Ajuntament.

5.1-Pavimentació de les voreres de les zones verdes.

5.2-Permuta de terrenys per dotar el barri i el nucli d’equipaments esportius.

5.3-Projecte d’execució de la franja de protecció contra incendis.

5.4-Nova nomenclatura dels carrers i numeració de les parcel·les.

6-Torn obert de paraula.

Deixa un comentari